KANCELARIA RADCY PRAWNEGO AGNIESZKA PUCZYŃSKA

O mnie

Agnieszka Puczyńska
Radca prawny, założyciel i zarządzający pracą Kancelarii. W 2011 roku z wynikiem bardzo dobrym ukończyła Studia Magisterskie Stacjonarne na Uniwersytecie Warmińsko– Mazurskim w Olsztynie, na Wydziale Prawa i Administracji, na kierunku prawo. Podjęła się obrony pracy magisterskiej z przeszkód małżeńskich w prawie kościoła katolickiego i prawosławnego. Z końcem 2014 roku ukończyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu. Dotychczasowa kariera zawodowa, podczas której pracowała na stanowisku prawnika, zaowocowała przydatną, wykorzystywaną wiedzą z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, administracyjnego, pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa rodzinnego i opiekuńczego. Początki praktycznego przygotowania do zawodu rozpoczęła na stanowisku protokolanta w Sądzie Rejonowym oraz Okręgowym w Olsztynie w wydziale cywilnym, rodzinnym i gospodarczym. Wraz z rozpoczęciem aplikacji radcowskiej pracowała samodzielnie na stanowisku prawnika w kancelarii radcowskiej. Praca ta pozwolił nabyć biegłości w praktycznym zastosowaniu prawa, w tym w obsługiwaniu przedsiębiorców oraz klientów indywidualnych przed sądami oraz organami administracyjnymi. Udział w rozprawach sądowych oraz w konsultacjach z klientami pozwolił na wnikliwe i kompleksowe analizowanie problemów prawnych, dzięki czemu potrafi znaleźć rozwiązania prawnie skuteczne i odpowiadające potrzebom Klienta, nawet w bardzo skomplikowanych sytuacjach. Dzięki komunikatywności, umiejętności aktywnego słuchania oraz wysokiej kulturze osobistej jest odbierana przez osoby trzecie, jako profesjonalistka.

O kancelarii

Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszki Puczyńskiej jest firmą prawniczą świadczącą usługi z zakresu szeroko pojmowanej pomocy prawnej na rzecz osób fizycznych, przedsiębiorców, instytucji państwowych i samorządowych osób prawnych. Kancelaria zapewnia przygotowywanie umów i opinii prawnych, doradztwo prawne oraz reprezentację przed urzędami i sądami powszechnymi. Dbając o interesy klientów świadcząc pomoc prawną kładziemy nacisk na profesjonalne podejście do sprawy. Klienci mogą liczyć na zachowanie bezwzględnej dyskrecji w powierzonych nam sprawach. Współpracujemy z klientami na każdym etapie postępowania, w celu osiągnięcia rezultatu zgodnego z ich oczekiwaniami. Atutem Kancelarii są elastyczność, rzetelność oraz jasny i klarowny sposób komunikacji nawet przy najbardziej skomplikowanych problemach prawnych. Przyjęcie przez Kancelarię zlecenia pomocy prawnej wymaga osobistego kontaktu. Pomoc prawną świadczymy również w dogodnych dla klientów godzinach popołudniowych.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Radca Prawny Agnieszka Puczyńska

zakres usług

Prawo cywilne, w szczególności:
 • doradztwo prawne z zakresu prawa cywilnego,
 • reprezentacja Klientów indywidualnych przez sądami powszechnymi,
 • przygotowywanie i opiniowania projektów umów,
 • naruszenie posiadania
 • zasiedzenie
 • sprawy spadkowe,
 • sprawy o zapłatę,
 • dochodzenie odszkodowań,
 • ochrona praw autorskich,
 • ochrona dóbr osobistych.
Prawo gospodarcze
 • doradztwo prawne w sprawach związanych z prawem gospodarczym,
 • reprezentowanie klientów przed sądami powszechnymi w sprawach gospodarczych,
 • obsługa prawna przedsiębiorców,
 • ochrona praw autorskich,
 • przygotowywanie i opiniowanie umowy o przeniesienie praw autorskich.
Prawo handlowe
 • rejestracji spółek prawa handlowego,
 • sporządzanie umów spółek,
 • sporządzanie projektów uchwał walnych zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy,
 • opracowywanie regulaminów pracy zarządów i rad nadzorczych,
 • obsługa prawna spółek prawa handlowego.
Obsługa wierzytelności
 • reprezentowanie klientów przed sądami powszechnymi w celu windykacji należności w postępowaniu nakazowym, upominawczym, uproszczonym oraz zwykłym,
 • zastępstwo prawne w postępowaniu egzekucyjnym,
 • zastępstwo prawne w postępowaniu o wyjawienie majątku.
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, w szczególności:
 • opiniowanie umów o pracę,
 • przygotowywanie odwołań od wypowiedzenia umowy o prace, rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia,
 • reprezentacja pracowników w sporach sądowych,
 • prowadzenie spraw o zapłatę zaległego wynagrodzenia, o przywrócenie do pracy i o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy,
 • prowadzenie spraw o świadczenia z ubezpieczenia społecznego (renty, emerytury, zasiłki) kompleksowe doradztwo prawne w zakresie prawa pracy,
Prawo administracyjne, w szczególności:
 • reprezentacja Klientów indywidualnych przez sądami administracyjnymi oraz innymi organami administracyjnymi,
 • przygotowywanie odwołań od decyzji administracyjnych,
 • przygotowywanie wniosków, pism na potrzeby postępowania administracyjnego,
 • kompleksowe doradztwo w zakresie prawa administracyjnego.
Prawo rodzinne, w szczególności:
 • sprawy alimentacyjne,
 • podział majątku wspólnego,
 • sprawy dotyczące pochodzenia dziecka (ustalenie ojcostwa, ustalenie macierzyństwa, zaprzeczenie ojcostwa, zaprzeczenie macierzyństwa).

Cena usług

Kancelaria prowadzi dostępną politykę cenową, łamiąc mity, iż profesjonalna pomoc prawna jest niedostępna cenowo dla każdego klienta. Kancelaria z każdym Klientem po złożeniu przez niego zlecenia zawiera odpowiednią umowę, w której zostaje w sposób indywidualny i precyzyjny określone wynagrodzenie. Obecnie Kancelaria przewiduje trzy systemy rozliczeń tj.
Wynagrodzenie ryczałtowe
W tym systemie rozliczeń wysokość wynagrodzenia jest określone stawką stałą miesięczną ustaloną indywidualnie z Klientem w umowie. Wynagrodzenie ryczałtowe nie obejmuje wyegzekwowanych od przeciwnika procesowego kosztów zastępstwa prawnego w postępowaniu sądowym lub egzekucyjnym.
Wynagrodzenie według stawki godzinowej
W tym systemie rozliczeń wysokość wynagrodzenia określona jest jako iloczyn liczby godzin niezbędnych do wykonania zlecenia oraz stawki godzinowej. Dodatkowo na wysokość wynagrodzenia ma wpływ wartość sprawy.
Wynagrodzenie według spraw procesowych
W tym systemie wynagrodzenie wynosi nie mniej niż minimalne koszty zastępstwa procesowego określone na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu. Wynagrodzenie to nie obejmuje wyegzekwowanych od przeciwnika procesowego kosztów zastępstwa prawnego w postępowaniu sądowym.
napisz do nas
Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszka Puczyńska
ul. Kościuszki 11
42-244 Mstów
kom. +48-516-033-145
kancelaria@agnieszkapuczynska.pl
Regon:362047461
NIP:9492202138
ING Bank Śląski S.A.
15 1050 1142 1000 0092 1354 4258